Kvinnoskyddet Elvira

 /s-kvinnor_logga_21.jpg

Kvinnojour i Sunne - Värmland

 

Kvinnoskyddet Elvira är ett skyddat boende

Vi tar emot kvinnor och barn i akuta situationer dygnet runt

 

Anställd, utbildad Personal 

 

ÄVEN STÖDBOENDE/UTSLUSSNING I MÖBLERAD LÄGENHET - EGET KÖK.  EJ BEHANDLING!   KVINNOR FRÅN 21 ÅR.  BARN FÅR FÖLJA MED.   

 

Ring oss för rådgivning och stödsamta

 

Du kan vara anonym

 

Vi har tystnadsplikt

 

Kontakta oss:  070 03 40 094

E-mail: Kvinnoskyddet.elvira@hotmail.com

 

Vid akut fara ring 112