Kvinnoskyddet Elvira

 /s-kvinnor_logga_21.jpg

Kvinnojour i Sunne - Värmland

 

Kvinnoskyddet Elvira är ett skyddat boende

Vi tar emot kvinnor och barn i akuta situationer dygnet runt

 

Anställd, utbildad Personal

 

Ring oss för rådgivning och stödsamtal

Du kan vara anonym

 

Vi har tystnadsplikt

 

Kontakta oss:  070 03 40 094

E-mail: Kvinnoskyddet.elvira@hotmail.com

 

Vid akut fara ring 112